Wed. May 12th, 2021
SpeedyFox 2.0.23.128 - Speed ​​up Mozilla Firefox And Google Chrome Crack

ScreenShots:

Software Description: SpeedyFox 2.0.21.122 Full Crack

 

Mozilla Firefox And Google Chrome Speed​​Pro

 

SpeedyFox2.0.21.122 Software For Speeding Up Browsers Mozilla Firefox , GoogleChrome و Cyberfox می باشد. Mozilla Firefox همواره جزءبهترین مرورگرهای صفحات وب شناخته شده است اما رفته رفته بنا بهدلایلی چند سرعت عملکرد آن به طور قابل توجهی کم میشود و زمانبارگذاری آن رفته به رفته دچار خلل میشود. و در حالت کلی سرعت مشاهدهسایت خیلی آهسته خواهد شد. این مسائل بسیار شایع است و علت آن نیز ازبین رفتن و تکه تکه شدن پایگاه داده میباشد.

نرم افزار SpeedyFox ابزار کوچکیبرای رفع اینگونه مشکلات تنها با چند کلیک میباشد. شاید در ابتدابرایتان قابل باور نباشد که با استفاده از این ابزار Firefox خود رابهینه سازی کنید, اما پس از استفاده از این برنامه سرعت را در مرورگرخود خواهد دید و احساس تازگی به شما دست خواهد داد. با اجرایبرنامه SpeedyFox سرعت راه اندازی مرورگر شما 3 برابر سریع ترخواهد شد و انجام عملیات مختلف در رابطه با کوکی ها نیز سریع تر خواهدشد و شما افزایش سرعت مرورگر خود را به وضوح مشاهده خواهید نمود.
اگر بخواهیم به طور خلاصه وار نحوه کار این برنامه را توضیح دهیماینطور خواهد بود که Firefox با استفاده از پایگاه های داده SQLiteبرای ذخیره سازی اطلاعات و بسیاری از تنظیمات آن استفاده می کند ورفته رفته که این پایگاه داده رشد می کند از سرعت مرورگر می کاهد,SpeedyFox با فشرده کردن این پایگاه داده بدون از دست رفتن هیچ گونهاطلاعاتی سرعت مرورگر را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. هم اکنونمی توانید آخرین نسخه نرم افزار SpeedyFox Download FromYas Download Site.

 

 

Installer Size: Not Available

Download Links : SpeedyFox 2.0.21.122 + Full Crack

[Mirror Download]
[Mediafire]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *